Geef aandacht aan inkoopmanagement

Als ondernemer in midden- en kleinbedrijf (mkb) heb je het druk! Je moet veel zelf doen of zelf in de gaten houden. Je streeft ernaar om je bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te organiseren. Vaak ligt de focus op Sales & Marketing, Logistiek en Productie. Maar wist je dat je het snelst en de grootste winst kunt behalen door je inkoopstrategie aan te passen? Hoeveel aandacht geef jij aan inkoopmanagement?

Focus op inkoopmanagement

Als je de focus legt op je inkoopmanagement dan:

 • ontstaan er kansen om je bedrijfsdoelstellingen te bereiken;
 • minimaliseer je de risico’s;
 • raak je onzekerheid kwijt over wat er wordt ingekocht;
 • maak je winst omdat je flink kunt besparen.

Met mijn ervaring op gebied van inkoopmanagement zorg ik voor continuïteit en stabiliteit in jouw organisatie.

Bedrijfsdoelstellingen bereiken door inkoopmanagement

Als inkoopmanagement en bedrijfsdoelstellingen op elkaar zijn afgestemd voorkom je fouten. Veel fouten hebben te maken met een slechte afstemming. Als er geen duidelijke inkoopstrategie is, is de kans groot dat er verschillende eilandjes ontstaan en dat er een bestelcultuur wordt gevormd. Dit wil je te allen tijde voorkomen of oplossen.

Als inkoop een bestelfunctie heeft of krijgt binnen jouw bedrijf dan is de kans groot dat je medewerkers gemakkelijk geld uitgeven. Grote kans dat ze beter nadenken over het uitgeven van geld als het hun eigen portemonnee betreft.

Het te gemakkelijk uitgeven van geld kun je voorkomen door:

 • inkoop te structureren;
 • afspraken te maken met leveranciers;
 • monitoren van betalingstermijnen, levertijden en andere prestatie-indicatoren.

Ik help je aan een plan van aanpak dat op het gebied van inkoop naadloos aansluit bij jouw bedrijfsdoelstellingen.

Minimaliseren van risico’s

Met goed inkoopmanagement minimaliseer je risico’s, zoals verkeerde bestellingen omdat er ruimte was voor eigen interpretatie. Door de verschillende inkoopkanalen te centraliseren verbeter je de communicatie. Helder communiceren met één leverancier en één inkoper werkt immers beter dan met 50 verschillende leveranciers en inkopers.

Ik help je om verwachtingen boven water te krijgen en draag praktische oplossingen aan. Zowel voor terugkerende bestellingen als voor complexe investeringen. Ik breng de risico’s voor je in kaart.

Kwijtraken van onzekerheden

Als verschillende partijen zijn betrokken bij de inkoop is de kans groot dat je het overzicht kwijtraakt. Het is belangrijk om inkoop duidelijk te positioneren. Inkoop is een strategische functie die naast Sales, Marketing, Logistiek en Productie hoort te staan om helder te krijgen wat er in je organisatie gebeurt.

Ik maak een analyse om inzicht te krijgen in het inkoopproces en ik ga dat voor je vertalen naar een plan van aanpak voor een inkoopstrategie die aansluit bij je bedrijfsdoelstellingen.

Winst maken

Uiteindelijk is het doel van alle ondernemingen om winst te maken. Voor jou toch ook? Je geeft daar waarschijnlijk veel aandacht aan. Maar wist je dat winst die je kunt maken met besparingen door een goede inkoopstrategie de gemakkelijkste winst is? Je moet veel inspanningen leveren om dezelfde winst te behalen met verkoop.

Ik laat je zien hoe je winst kunt maken met een goede inkoopstrategie inclusief onderbouwing van harde cijfers.

Hoe dan?

Ik gebruik mijn ervaring als interim inkoopmanager bij grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Philips samen met mijn onuitputtelijke kennis over inkoop. Ik wil jou laten zien wat je kunt bereiken door een goed inkoopmanagement te hanteren.

Ik ben:

 • Oplossingsgericht
  Ik kijk heel helder naar vraag en aanbod en combineer dat met elkaar. Dit doe ik vooral door geen genoegen te nemen met het eerste antwoord. Ik vraag door totdat zowel de vraag als het aanbod helder is.
 • Creatief
  Ik bekijk zaken van alle invalshoeken. Ik denk niet out-of-the-box, voor mij bestaat er geen box.
 • Relativerend
  Ik voel me betrokken bij elke opdracht maar ik leg de verantwoordelijkheid daar waar hij thuishoort. Ik houd mijn focus op de kern van de opdracht. Door te relativeren haal ik alle ruis om het proces weg en krijg ik helder waar het om gaat.
 • Humoristisch
  Ik gebruik humor om het ijs te breken en verbinding te maken.

Waarom?

Ik geloof dat ons leefklimaat beter is als mensen geen zorgen hebben over werk. Ruim 90% van het bedrijfsleven bestaan uit mkb bedrijven. Als mkb bedrijven floreren zijn er minder zorgen bij de werknemers en ondernemers. Ik help maakindustriebedrijven met het behalen van bedrijfsdoelstellingen door diagnose, analyse en implementatie van een efficiënte inkoopstrategie. Daardoor kan jij blijven ondernemen en behouden buren, familie en vrienden hun werk. Zo creëren we samen een goed leefklimaat.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op. Ik kom graag bij je langs voor een kennismakingsgesprek zonder kosten of verplichtingen. Ik investeer graag in jou omdat ik ervan overtuigd ben dat ik je kan helpen.

foto-ron